Thêm/bớt chỉ tiêu phân tích như nào?

Sau khi bóc tách đơn hàng, khách hàng có yêu cầu thêm bớt chỉ tiêu thì thao thác thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Bước 1: Click vào chức năng của đơn hàng cần thực hiện, mục này sẽ xổ ra nhiều tính năng để lựa chọn. Bạn click vào “yêu cầu”
  • Bước 2: Click vào yêu cầu cần thêm/bớt chỉ tiêu phân tích và chuyển trạng thái yêu cầu sang lấy mẫu. Thao tác chuyển trạng thái yêu cầu giống như chuyển trạng thái của đơn hàng
  • Bước 3: chọn tab “chỉ tiêu”, click vào ô “hiện tất cả”
  • Bước 4: Dùng tổ hợp phim “Ctrl+F7” để hiện ra thanh công cụ tìm kiếm phía bên trên góc bàn hình. Sau đó, đánh tên chỉ tiêu cần thêm bớt
  • Bước 5: Nếu thêm chỉ tiêu thì click chọn vào ô trước dòng chỉ tiêu đó. Nếu bớt chỉ tiêu thì bỏ chọn
  • Bước 6: Lưu thoát

Như vậy, bạn đã thao tác xong để thêm/bớt chỉ tiêu

Sidebar