Thông báo đến kỳ quan trắc để xác nhận lịch lấy mẫu chính xác với công ty

Câu hỏi: Tôi ký hợp đồng quan trắc 1 năm với một công ty, phần mềm XaLab có hỗ trợ nhắc nhở đến lịch quan trắc dự kiến để bộ phận kinh doanh liên lạc với doanh nghiệp để xác nhận lịch chính xác quan trắc không?

Trả lời: CÓ. Phần mềm Xalab đã có tính năng cài đặt lịch quan trắc hỗ trợ nhắc nhở trước 15 ngày đến kỳ quan trắc để bộ phận kinh doanh/cán bộ kinh doanh phụ trách công ty được giao gọi điện xác nhận lịch chính xác đến công ty.

Thao tác cài lịch quan trắc như sau:
Cài lịch quan trắc dự kiến 4 hoặc 6 đợt theo hợp đồng. Vào khách hàng -> địa điểm -> lịch quan trắc

Sau khi cài đặt lịch cho các công ty, các bạn có thể tải file dự kiến quan trắc trong một khoảng thời gian nhất định hoặc lịch quan trắc sẽ được thông báo ở trang chủ.

Sidebar