Tôi có thể chỉ nhập các tham số rồi phần mềm XaLab tự động tính ra kết quả cuối cùng đưa vào phiếu kết quả không?

Hiện nay, phần mềm XaLab đã có tính năng áp công thức cho các chỉ tiêu. VD: bạn cần chuyển đổi đơn vị của SO2 từ ppm sang mg/m3 thì bạn chỉ cần cài đặt công thức chuyển đổi thì phần mềm sẽ tự động tính thay vì phải tính bên ngoài rồi nhập kết quả vào phần mềm như trước đây.

Các bước thực hiện như sau:

  1. Bước 1 (Tạo công thức): Cài đặt –> công thức. Thêm công thức cần chuyển đổi
  2. Bước 2 (Áp công thức cho chỉ tiêu): Cài đặt -> chỉ tiêu phân tích-> chọn công thức áp dụng
  3. Bước 3: Sau đó khi nhập kết quả bạn chỉ cần nhập các tham số theo công thức được thiết lập, phần mềm sẽ tự động tính toán.

 

Sidebar