Tôi có thể quản lý công việc và thời gian hiệu quả hơn trên phần mềm XaLab không?

Với mong muốn hỗ trợ tối đa công việc của đơn vị thí nghiệm nói chung và cá nhân cán bộ nói riêng, XaLab từng bước hoàn thiện các tính năng để bạn có thể quản lý công việc và thời gian hiệu quả hơn.

Hiện nay, phần mềm XaLab đã đưa thêm tính năng quản lý công việc cá nhân (theo từng tài khoản) ở trang chủ phần mềm. Do đó, khi vào phần mềm bạn sẽ biết được công việc hôm nay, công việc bị quá hạn và công việc sắp diễn ra để có thể chủ động sắp xếp thời gian biểu làm việc hợp lý.

Tính năng này hiện nay được áp dụng cho các bạn được phân công đi lấy mẫu hoặc trả kết quả phân tích nội bộ.

Để thực hiện tính năng này các bạn cần làm thao tác như sau:

  • Bước 1: Tạo đơn hàng điền ngày kết quả nội bộ. Như vậy đến ngày trả kết quả nội bộ sẽ cảnh báo theo từng tài khoản được phân công phân tích
  • Bước 2: Vào nhân sự quan trắc ở mục chức năng của từng đơn hàng để phân công nhân sự lấy mẫu của đơn hàng này. Sau khi phân công thì những bạn này sẽ được cảnh báo công việc pr mục công việc cá nhân trên trang chủ.

Ngoài ra, các bạn có thể chủ động lên lịch công tác cá nhân như nghỉ phép, đi hội thảo theo hướng dẫn tại đây.

Sidebar