Tôi là nhân viên kinh doanh, vậy tôi có thể sử dụng phần mềm và được dùng những tính năng gì?

Phần mềm XaLab được xây dựng và phát triển theo một chuỗi các công đoạn có liên quan đến nhau từ khâu báo giá, làm hợp đồng, lập kế hoạch quan trắc, phân tích, trả kết quả và viết báo cáo. Như vậy, các đơn vị có bộ phận kinh doanh có thể yêu cầu bộ phận này lập báo giá trực tiếp từ phần mềm để các công đoạn sau có sự liên kết hợp lý.

Để phân quyền các tính năng của bộ phận kinh doanh được phép trong phần mềm thì tùy thuộc với mục đích của từng đơn vị: Có đơn vị phụ trách kinh doanh của 1 đơn hàng quan trắc/mẫu gửi chính là người quản lý tất cả hoạt động của đơn hàng quan trắc.mẫu gửi từ khâu báo giá đến trả kết quả hay có đơn vị thì cán bộ kinh doanh lại chỉ cần đến khâu báo giá, làm hợp đồng không được phép xem kết quả. Để cài đặt phù hợp cho từng mục đích của đơn vị, xin mời liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của XaLab để hướng dẫn cụ thể.

Bài viết này, chúng tôi giới thiệu sơ lược các tính năng và các bước thực hiện cho bộ phận kinh doanh thao tác trên phần mềm.

  • Bước 1: Nhập thông tin khách hàng (chỉ áp dụng đối với khách hàng mới). Xin vui lòng đọc tại đây
  • Bước 2: Tạo thông tin đơn hàng, bóc tách các yêu cầu theo khách hàng. Các công đoạn thực hiện như sau:

Đầu tiên, phải tạo thông tin đơn hàng (xem hình 1 và hình 2)

Tiếp theo bóc tách khối lượng công việc của đơn hàng quan trắc/gửi mẫu (xem hình 3 và 4)

Tiếp nữa là làm báo giá, áp báo giá tự động hoặc chỉnh sửa báo giá từng chỉ tiêu theo đúng như thao tác trên excel. Trong quá trình làm báo giá, phần mềm sẽ lưu lịch sử những lần thay đổi để nhân viên kinh doanh biết. (xem hình 5 và 6)

Cuối cùng là in báo giá, hợp đồng, đề nghị thanh toán theo đúng form của đơn vị (xem hình 7 và 8)

 

Sidebar