XaLab có hỗ trợ làm 3 lần đo cho một vị trí quan trắc khí thải không?

Theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 thì đối với mẫu khí thải phải được lấy vào thời điểm hoạt động sản xuất của cơ sở đạt tối thiểu 50% công suất thiết kế. Cơ sở phải vận hành hoạt động ổn định trong suốt thời gian lấy mẫu. Số lượng trong 01 lần quan trắc: tối thiểu là 03 mẫu/01 lần. XaLab đã kịp thời cập nhận phần mềm phù hợp với sự thay đổi này.

Khi các bạn sử dụng Xalab sẽ chỉ cần nhập kết quả của 3 lần đo, còn giá trị trung bình của 3 lần đo này sẽ được tự động tính và xuất ra phiếu kết quả theo định dạng quy định của từng đơn vị. Dưới đây là một mẫu kết quả được xuất ra.

Các bước thực hiện cho quan trắc 3 lần cùng 1 vị trí như sau:

  • Bước 1: Khi bóc tách đơn hàng, cột số lần quan trắc điền số 3. Trong trường hợp khi bóc tác đơn hàng quên chưa nhập số lần quan trắc có thể làm ở muc phân công kết quả phân tích ở chức năng từng đơn hàng (xem ảnh 1 và 2)

 

  • Bước 2: Sau khi đã thực hiện bước 1, cửa sổ ở mục phân công/kết quả phân tích sẽ hiện ra bảng giao diện như bên dưới để nhập kết quả của từng lần đó và giá tị trung bình được phần mềm tự động tính

 

  • Bước 3: Nếu không click cột ẩn số lần quan trắc thì phiếu trả kết quả sẽ hiện ra có giao diện như hình này

Sidebar