XaLab hỗ trợ hoàn thành báo cáo quan trăc môi trường theo thông tư 43 và báo cáo nội bộ của Samsung hay bất kỳ doanh nghiệp nào không?

Hiện nay, với những doanh nghiệp lớn có vốn đầu tư nước ngoài bên cạnh việc tuân thủ lập báo cáo quan trắc môi trường theo Thông tư 43 thì bản thân doanh nghiệp yêu cầu tư vấn lập báo cáo quan trắc nội bộ với tần suất nhiều hơn quy định. Điều này sẽ khiến cho tư vấn gặp rắc rối nhầm lẫn lấy dữ liệu nào vào báo cáo nội bộ, dữ liệu nào báo cáo theo Thông tư 43 và việc này phải làm thủ công mất nhiều thời gian của nhân viên.

Với việc áp dụng XaLab thì các yên tâm là phần mềm này sẽ hỗ trợ tối đa công việc này. Bạn có thể xuất báo cáo theo thông tư 43 hoặc báo cáo nội bộ trả khách hàng. Chúng tôi rất vui là đã làm được điều này với báo cáo nội bộ và báo cáo theo thông tư 43 cho công ty Samsung.

 

Sidebar